Menu

Pomáháme učitelům inspirovat
sebe i své žáky

Online výuka není jenom o zadávání a vyhodnocování úkolů nebo bezduchém předávání informací. Zapojte žáky do výuky komplexně a rozvíjejte jejich talent i v online formě vyučování. Pomohou vám naše webináře Učíme nanečisto, které vedou zkušení lektoři z řad učitelů.