Menu

Výuka

Možnost rychlé komunikace jak s žáky, rodiči, tak také s pedagogickým týmem je klíčovou součástí dobré výuky

Výuka

Pilíř Výuka je rozdělen do čtyř podpilířů.  
Podpilíř Vyučování  se věnuje nejen vyučování, ale zároveň nabízí vysvětlení termínu převrácená třída a zajímavé odkazy na aplikace a vzdělávací videa.

Druhý podpilíř Vedení žáka je věnován žákovi, který může být veden monitoringem v PC učebně, správou iPadů,  spoluprací přes online poznámkové sešity nebo platformy pro sdílení výukových materiálů s využitím mobilního zařízení ve výuce včetně mobilního telefonu. Právě mobilní telefon je výborný prostředek k vedení žáka. 

V podpilíři Spolupráce žáků  je nabídka platforem pro spolupráci včetně námětů pro podporu spolupráce s využitím digitálních technologií. K nabídce jsou přidána návodná videa pro rychlejší se seznámení a orientaci v pracovním prostředí daných platforem.

Poslední podpilíř Samostatné učení žáka se zaměřuje na online procvičování se zpětnou vazbou a žákovské portfolio. Pro zpětnou vazbu jsou aplikace a platformy podporující samostatné učení a zároveň poskytující zpětnou vazbu.
Žáka je třeba vést ke sběru jeho výukových aktivit, k evidenci jeho učebních pokroků v podobě fotografií, audio a video nahrávek a textů, které lze vkládat do digitálního portfolia dle návodných videí.

Názorné zobrazení pedagogických kompetencí učitelů v pilíři Výuka