Menu

Samostatné učení žáků

Samostatné učení žáků

Digitální technologie mohou aktivně podporovat samostatné učení žáků, ale musí být zapojeni do nástrojů, které budou používat i mimo školu. Pokud žák od pedagoga dostane k dispozici digitální nástroj spojený se sociálními médii, žák se samostatně učí nenásilnou formou zvyšovat základní dovednosti – komunikaci, spolupráci, kreativitu, kritické myšlení, konstruktivní řešení problémů, a nakonec i mediální gramotnost. 

Vhodně zvolené digitální zdroje

Ve spojení se sociálními médii existuje mnoho procvičovacích nebo výukových aplikací na procvičování, učení daného učiva s možností hodnocení a i pravidelným plánem (upozorněním) pro další procvičování, učení a tím žák přebírá zodpovědnost za své učení.  Každý pedagog by měl žákům nabízet nějaký digitální nástroj k samostatnému učení, což lze vyřešit doporučením ke stažení bezplatných online aplikací. Pokud si žák vybere sám nebo oblíbí nabízený digitální zdroj k učení, tím se lépe připravuje na skutečný život.

Duolingo

Bezplatná mobilní aplikace na výuku cizích jazyků, kdy během pár minut si žák zopakuje a prohloubí znalosti cizího jazyka díky každodennímu připomenutí samotnou aplikací. 

Aplikace Google mapy

Slouží  k přiblížení světa do mobilního zařízení, naplánování si trast bez dopravních zácp a na druhou stranu umožňuje poznání a prozkoumávání nových oblastí.

Kahoot! for schools

Online platforma, kde je velká nabídky vytvořených kvízů a po registraci si učitel může vytvářet své kvízy. Použitelnost napříč celým spektrem vzdělávacího systému od nižšího stupně ZŠ až po VŠ.

Svět zvířat (Animal Kingdom) – mobilní kvízová hra – poznávačka 5000 druhů z oblasti zvířecí říše, která je rozdělena do 4 úrovní dle náročnosti. Kromě poznávačky, obsahuje aplikace kvízy, minihry v podobě puzzle nebo pexesa s výhodou propojenosti s Wikipedií pro získání zajímavosti o jednotlivém zvířecím druhu. Zdarma ke stažení na Google Play

Hvězdné mapy – mobilní aplikace zobrazující aktuální mapu hvězdné oblohy  zdarma k instalaci do mobilních zařízení v Google Play nebo App Store:

Testy a cvičení z českého jazyka, matematiky, chemického názvosloví a fyziky – částečně zdarma, aplikace s každodenním motivujícím připomenutím, že si může dnešní test žák vylepšit oproti předchozímu testu. 

Článek 10 nejlepších aplikací pro výuku jazyků, mozkové hry, matematiku a další nabízí tipy na bezplatné a placené aplikace pro zvýšení znalostí a rozvíjení talentu v nové dovednostech.

Článek 10 aplikací, které usnadní život žáků, studentů i učitelů nabízí tipy na vzdělávací aplikace.

Zajímavé video, které přibližuje zajímavě webové stránky a mobilní aplikace do výuky.

Video přibližuje, jak pracovat s aplikacemi Google Earth, Wolframalpha, Worldmeter a Kdetosakra.  

Video přibližuje aplikaci Google mapy, která slouží k přiblížení světa do mobilního zařízení, naplánování si trast bez dopravních zácp a na druhou stranu umožňuje poznání a prozkoumávání nových oblastí. 

Díky aplikacím může učitel učit nebo žák volit úroveň obtížnosti. Učitel může svou práci zefektivnit vhodně zvolenou vzdělávací technologií. Např. část kolektivu pracuje na tabletu samostatně a učitel pracuje se zbytkem kolektivu. Vhodně zvolená technologie má motivující a potřebný vzdělávací efekt. Technologie mohou vzdělávat, procvičovat a ověřovat znalosti s okamžitou zpětnou vazbou a zároveň evidovat pokrok žáka. Žáci opět mohou využívat své mobilní telefony. 

Mathman

je mobilní aplikace  nabízející 12 kurzů matematiku ZŠ a SŠ. Obsahuje interaktivní výklad, procvičování a testy. Žák si matematiku procvičuje formou hry v podobě superhrdiny. Vizuální prezentace ve videu.

Khan Academy

nabízí bezplatné online kurzy, lekce, cvičení. Přihlášený žák v rámci hravou formou danou aktivitou sbírá energetické body za aktivitu a odznaky za úspěšnost. Za určitý počet bodů a odznaků si může koupit avatary. Na nástěnce učitele se objevuje přehled výkonnosti třídy jako celku, ale také profily jednotlivých studentů.

Chápeš.cz

Aplikace zdarma, kde si žák vybere  hru dle předmětu a tématu. Odpovídá na otázky, a pokud udělá chybu, je mu nabídnuto vysvětlení. Za správné odpovědi získává body a pak je zařazen do tabulky úspěšných řešitelů.

Vividbooks

Vividbooks jsou interaktivní učebnice s rozšířenou realitou.

Lifeliqe

Lifelique je webová a mobilní aplikace s interaktivními 3D modely.


Žákovské portfolium

Principem portfolia je průběžné shromažďování výsledků činností žáka, a tím dochází k postupnému mapování jeho individuálního vývoje. Díky takovému archivování je možné sledovat jeho vývoj a dále analyzovat a diagnostikovat možnou stagnaci jeho určitých dovedností a znalostí v konkrétních předmětech za určité období.
Článek Portfolio žáka jako nástroj formativního hodnocení nabízí popis druhů portfolií, výhody vedení portfolia žáka a doporučované zdroje pro vedení portfolia.

ClassDojo jako platforma pro portfólium

Je potřeba žáka vést ke sběru jeho výukových aktivit, k evidenci jeho učebních pokroků. Žák si může svou práci (fotografie, audio a video nahrávky, texty) zaznamenávat do digitálního portfolia. 

Co umím – portfolio

  • online aplikace určená pro mapování dovedností dětí
  • propojuje formální a neformální vzdělávání
  • hlavním prvkem jsou důkazy, co se dítěti podařilo
  • je motivačním nástrojem
  • vede dítě k sebehodnocení, pomáhá mu stanovit oblasti, kde je třeba dosáhnout zlepšení, plánovat nejbližší cíle
  • umožňuje uchovávat důležité a zlomové okamžiky života

MUP – Mapa učebního pokroku pomáhá sledovat žákův individuální pokrok v učení v šesti vzdělávacích oblastech: český jazyk, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, přírodovědná gramotnost, angličtina a společenské vědy.

Každá vzdělávací oblast je dále rozdělena na několik částí, v nichž lze sledovat jeho rozvoj odděleně.

Seesaw

Online vzdělávací prostředí, ve kterém lze sdílet úkoly nebo výukové materiály, vytvářet kvízy.

ePearl

Je inovativní a poutavé virtuální výukové prostředí, které poskytuje vzdělávací obsah založený na individuálních potřebách a schopnostech žáka.

Distanční výuka ovlivnila výuku v mnoha směrech a jedním z nich je, že žáci pro komunikaci a spolupráci s učiteli nebo žáky používají platformy Google Workspace nebo Office 365, které lze také fungují jako e-portfolia, kam si žáci sami mohou zaznamenávat své práce a poté je prezentovat. 

V tomto videu Beáta Brestenská popisuje co je to portfolium, popisuje rozdíly mezi hodnotícím, prezentujícím a komplexním portfoliem. Dále se zabývá e-portfoliem, prostředím, ve kterém lze ho tvořit v Class Notebook, One Note a Teams. 

Podporováním používání digitálních technologií vedoucích k samostatnosti učení žáka je potřeba a nutnost motivovat, aby si žák sám mohl sbírat důkazy realizovaných výukových aktivit v podobě audio a video nahrávek, fotografií, prezentací a jiných dat, a tím si tvoří své e-portfolio. Díky postupně vedenému e-portfoliu si snadno bude evidovat svůj učební pokrok a pak si dokáže zhodnotit svůj vzdělávací proces.