Menu

Vedení žáka

Vedení žáka

Pro žáka je velmi důležitá okamžitá zpětná vazba a interakce se spolužáky a učitelem, proto je potřeba ze strany vyučujícího zkoušet nové způsoby vedení žáka včetně možné podpory. Učitel může okamžitě poskytovat žákovi zpětnou vazbu díky vhodnému používání digitálních technologií, které posilují individuální a skupinovou interakci mezi žáky během vyučování i při mimoškolní aktivitě.Nástroje pro monitorování činností v počítačové učebně

Vyučující vhodně nastavuje digitální aktivity ve skupině žáků a vzdáleně monitoruje chování celé skupiny nebo jednotlivců pro případ možného zásahu, ale zároveň nechává prostor pro samostatnost. Na svém monitoru sleduje aktivitu žáků a pomocí ovládání může přistupovat k jednotlivým počítačům nebo ke všem a třeba je zablokovat. Může pořizovat snímky jednotlivých obrazovek, popřípadě celé třídě promítat právě zvolený monitor. Dále díky sledování činnosti žáků může předvídat potřeby žáků a reagovat na ně nebo zasáhnout v případě potřeby nebo naopak poskytovat více času pro samostatné řešení situace s daným žákem.

Učitel vhodně organizuje a řídí pedagogickou intervenci prostřednictvím digitálních technologií.

Veyon logo

Veyon je software pro monitorování počítačů a správu ve třídě podporující Linux a Windows.

https://www.youtube.com/watch?v=kraB59nBOys

Netop Vision Pro je software, který propojuje žáky a učitele s počítači a ostatními chytrými zařízeními prostřednictvím vzdálené správy. Podrobné informace o vlastnostech Netop Vision Pro

NetSupport School Logo

NetSupport School (NSS) je software pro řízení a výuku ve třídě s funkcemi pro monitorování, kontrolu a spolupráci.

Jak nastavit titulky v češtině u cizojazyčných videí

Některá návodná videa na YouTube jsou v angličtině a všichni učitelé neumí aktivně anglický jazyk a možná ani nastavit titulky v češtině.

Dle videonávodu domovské stránky Počítačový kurz si lze nastavit titulky v českém jazyce. Ještě jeden (video)návod pomocí screenshotů na Víte, jak na YouTube zobrazovat české titulky, i když u videa žádné titulky nejsou?


Správa iPadů

Apple School Manager   je jednoduchý webový portál. Správcům IT pomáhá nasazovat iPad a Mac do škol tak, že zařídí přístup ke službám Apple, nastaví zařízení, získá aplikace a knihy pro žáky a učitele pro poutavou výuku. Součástí webového portálu je Příručka k nasazování zařízení ve školství. 

Centrální správa nejen mobilních zařízení v Google Workspace


Spolupráce v rámci digitálních technologií

Učitel by měl volit aktivity s počítači, mobilními zařízeními tak, aby žáky učil novým dovednostem, směřoval je ke kreativitě a společnému řešení problémů. Pomocí vhodně zvolených aktivit je potřeba podporovat interaktivu ve sdíleném digitálním prostředí. Žák si musí umět říci o radu, požádat o konzultaci přes digitálně komunikační nástroj. Tyto digitální technologie může používat i pro odevzdávání rozpracovávaných úkolů, hotových úloh nebo pro společné zpracování projektů, na což lze nejlépe používat Microsoft Teams, Google Workspace (dřivě G Suite) více viz podpiliř Pracovní komunikace. Vedení žáka k elektronické online komunikaci má velmi důležitou úlohu pro jeho budoucí život. V článku Videokonference s neznámou třídou ve škole lze najít mnoho inspirace ke komunikaci pomocí digitálních technologií.

Edmondo je online vzdělávací prostředí, ve kterém lze sdílet úkoly nebo výukové materiály, vytvářet kvízy. Youtube kanál Edmodo

ClassDojo logo

ClassDojo je online platforma pro sdílení učení, vytváření portfólií s následnou prezentací. Youtube kanál ClassDojo

Classkick je online platforma pro vytváření online výukových materiálů, které žáci mohou vypracovávat s okamžitou zpětnou vazbou. Classkick (webová stránka) – Učíme nanečisto #40 – YouTube


Online poznámkové sešity

Budoucnost vedení žáka a používání digitálních technologií je mj. i v nahrazení papírového sešitu jeho elektronickou verzí. Online poznámkový sešit je přístupný z počítače, mobilu či tabletu, díky kterému může učitel žákům sdílet výukové materiály, obrázky, kresby, videa, odkazy, aplikace a testy.

Notes Plus Logo

Notes Plus je aplikace pro ruční psaní na iPadu, které lze následně převést do pdf.

OneNote Logo

OneNote je elektronický sešit Microsoft a žák ho bude mít vždy při sobě a bude s ním moci pracovat díky svému mobilnímu zařízení.

Evernote Logo

Evernote je virtuální zápisník, který slouží k zapisování poznámek a rychlé orientaci v nich.


Cloudová úložiště přístupná kdykoli a kdekoli

Nejen mobilní zařízení umožňují v dnešní době otevírat různé formáty a přístup do cloudových uložišť, která usnadňují zálohování dat a jejich sdílení mezi různými uživateli. Nejznámější cloudová úložiště jsou OneDrive, Google drive nebo DropBox. Nabízejí zdarma prostor 2GB a za příplatek větší. Podrobnější informace o těchto úložištích na Skrblik.cz

Čtenářská gramotnost

Publikace Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání je určena učitelům MŠ a ZŠ jako nástroj k usnadnění při stanovování výukových cílů a zároveň poskytuje podporu pro sledování pokroku dětí a žáků v čtenářské gramotnosti napříč praxí školy.
Primárním cílem je v publikaci poukázat „jak“ učit, aby každý žák dosáhl v daném období maximálního rozvoje v čtenářské gramotnosti.

Matematická gramotnost

Publikace Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání je určena učitelům MŠ a ZŠ jako nástroj k usnadnění při stanovování výukových cílů a zároveň poskytuje podporu pro sledování pokroku dětí a žáků v matematické gramotnosti napříč praxí školy.
Primárním cílem je v publikaci poukázat „jak“ učit, aby každý žák dosáhl v daném období maximálního rozvoje v matematické gramotnosti.

Digitální gramotnost

Publikace Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání vznikla autorským týmem NPI ČR a je určena pro učitele MŠ a ZŠ jako nástroj k usnadnění při stanovování výukových cílů a zároveň poskytuje podporu pro sledování pokroku dětí a žáků v digitální gramotnosti napříč praxí školy.
Primárním cílem je v publikaci poukázat „jak“ učit, aby každý žák dosáhl v daném období maximálního rozvoje v digitální gramotnosti.

Finanční gramotnost

Proveďte své žáky světem financí

Portál obsahuje tematické okruhy s příklady pro žáky 5. až 7. tříd. Prezentaci od České národní banky doplňují metodické pokyny, které vysvětlují, jak s materiálem pracovat.

Abeceda peněz

Portál Abeceda peněz od České spořitelny pomáhá s finanční výukou.

Jak zacházet s penězi – Zlatka.in

Portál je věnován finanční gramotnosti a nabízí pracovní listy a hry rozdělené do tří sekcí.

Soutěže – finanční gramotnost

Dopravní výchova

Mobilní aplikace pro individuální vzdělávání žáka

Matemág

vzdělávací hra pro děti 5 – 9 let, která je založena na dobrodružném příběhu dvou dobrodruhů Jakuba a Terky, kteří se vydávají za čarodějem Matemágem do kouzelné země. Cestou narážejí na překážky v podobě matematických rébusů. Žáci cvičí myšlení pomocí úloh zaměřených na matematické operace, algoritmické myšlení a paměti. Hra byla vytvořena odborníky na Hejného metodu. ČÁSTEČNĚ ZDARMA

Mathman

je mobilní hra určená k procvičování matematiky 2. st ZŠ a SŠ. V aplikaci je 13 kurzů a v každém kurzu je záporák ve formě matematického monstra a proti němu bojuje superhrdina Mathman – žák. Jednotlivé kurzy obsahují interaktivní teorie, díky kterým žák odhaluje početní postupy a mezi jednotlivými kroky odpovídá na otázky a řeší početní úlohy. Pokud na otázky odpovídá správně, zkracuje život matematickému monstru, ale pokud špatně, tak ubude život hrdinovi Mathmanovi. ČÁSTEČNĚ ZDARMA

Chápeš.cz

aplikace zdarma, kde si žák vybere hru dle předmětu a tématu. Odpovídá na otázky a pokud udělá chybu je mu nabídnuto vysvětlení. Za správné odpovědi získává body a pak je zařazen do tabulky úspěšných řešitelů. ZDARMA, REGISTRACE

Periodická tabulka prvků

je interaktivní aplikace, která zobrazuje tabulku prvků včetně zařazení, přehledových, atomových a termodynamických vlastností spolu s diagramem elektronového obalu. ZDARMA, BEZ REGISTRACE

Taháky do kapsy

v aplikaci jsou zápisy ze všech základních předmětů (český jazyk, matematika, fyzika, biologie, zeměpis, dějepis, chemie, angličtina) ZDARMA, BEZ REGISTRACE

Duolingo

bezplatná mobilní aplikace na výuku cizích jazyků, kdy během pár minut si žák zopakuje a prohloubí znalosti cizího jazyka díky každodennímu připomenutí samotnou aplikací. ČÁSTEČNĚ ZDARMA, REGISTRACE

Khan Academy

nabízí bezplatné online kurzy, lekce, cvičení. Přihlášený žák hravou formou sbírá energetické body za aktivitu a odznaky za úspěšnost. Za určitý počet bodů a odznaků si může koupit avatary. Na nástěnce učitele se objevuje přehled výkonnosti třídy jako celku, ale také profily jednotlivých studentů. ZDARMA, MOŽNÁ REGISTRACE

Eductify

Vzdělávací aplikace s každodenním motivujícím připomenutím, že si uživatel může dnešní test vylepšit oproti předchozímu testu. Online testy jsou pro předměty – český jazyk, matematika, anglický jazyk, fyzika a chemie. ČÁSTEČNĚ ZDARMA

Expedice

vzdělávací aplikace, která umožňuje učitelům a studentům prozkoumávat svět prostřednictvím více než 1000 prohlídek ve virtuální realitě.

Používané digitální technologie mají žákům umožnit nalézání jejich vlastních cest ke vzdělávání a chytrý telefon může být jejich podpůrným prostředkem k učení. Chytrý telefon nebo integrovaný záznamník, který je součástí každého telefonu lze použít pro záznam zvuku. Dále mohou použít aplikaci Audacity, která je zcela zdarma a pomocí nabízených filtrů je možné nahrávku jednoduše sestříhat, opravit zvuk, případné odstranit ruchy. Dále mobilní zařízení lze používat pro fotodokumentaci nebo pořízení videí a existuje velké množství aplikací se senzory zdarma. Proč mobilní zařízení nepoužívat při vyučování s přesahem i do mimoškolní aktivity?

Jako učitelé musíme zkoušet rozvíjet nové způsoby vedení a podpory žáka a digitální technologie jsou nám velkou oporou. Musíme experimentovat a rozvíjet nové podoby poskytované pomoci s využitím digitálních technologií. Pojďme se nebát zkoušet nové věci, je to pro nás výzva, kterou žáci určitě rádi ocení.