Menu

Tvorba a úprava digitálních zdrojů

Tvorba a úprava digitálních zdrojů

V minulosti při vyučování měla učebnice nezastupitelné místo. V dnešní digitální době se míra používání učebnic liší dle jednotlivých pedagogů nebo dle zaměření předmětu. V humanitních předmětech budou více používány učebnice a publikace v tištěné podobě oproti přírodovědným předmětům, kde je více kladen důraz na poznávání, zkoumání, bádání, což digitální zdroje umožňují.

· Únikové hry
· Výběr aplikací na tvorbu nebo úpravu digitálních zdrojů

Učitel, který během vyučování používá jak učebnici, tak své digitální vzdělávací zdroje, vzdělává své žáky napříč celým kolektivem, neboť každý si z hodiny něco odnese. Správně připravená hodina, která je dána časovou náročností na přípravu prezentací, online testů, demonstračních experimentů, pracovních listů, výukových materiálů pro jednotlivce nebo skupinovou práci, je zajímavá, plná inovací, podnětná pro ukotvení si učiva pro všechny žáky daného kolektivu. V předchozí větě je zmiňováno, že se jedná o časovou náročnost, ale srovnání příprav online podkladů a kopírování podkladů je často časově srovnatelné, ale rozdíl je v možnosti rychlých úprav v online podobě. Zároveň prací v digitálním prostředí rozvíjíme žákům jejich digitální kompetence.

Učitel si upravuje, edituje dostupné digitální vzdělávací zdroje pod otevřenou licencí s ohledem na konkrétní výukové cíle a pedagogické přístupy. Kombinací jednotlivých zdrojů vytváří nové digitální zdroje s respektováním vzdělávacích cílů, učebních postupů a dle konkrétních skupin žáků. Pro žáky vytváří interaktivní prvky, hry, pracovní listy či online dotazníky.

Pro učitele je největším nepřítelem čas, a proto rád uvítá sdílení zkušeností od svých kolegů nebo doporučované videonávody a jiné digitální zdroje.


ÚNIKOVÉ HRY

Smyslem únikových her je odpovídat na otázky a tím odemykat online zámky. Žáci se vzdělávají, ukotvují si probrané učivo nebo si prověřují své znalosti a přitom se baví. Únikové hry podporují i týmovou spolupráci.


Návodná videa pro vytváření online únikových her:

Inspiraci nebo sdílené zkušeností nabízí facebooková skupina  Únikové hry ve školství

Portál Proškoly.cz nabízí ucelenou řadu výukových testů, sociometrických dotazníků, pracovních listů, kvízů a formulářů pro mateřské, základní a střední školy. Veškeré materiály jsou dostupné z každého počítače, tabletu nebo chytrého telefonu připojeného k internetu. Obsah materiálů stále aktualizují a každý rok přidávají nové oblasti. 

Výběr aplikací na tvorbu nebo úpravu digitálních zdrojů   

Kahoot!

Online služba pro vytváření kvízů s jakýmkoliv počtem otázek. Služba je zdarma. Pedagog určuje tempo hry, neboť musí posouvat otázky ručně.

Quizlet

Online platforma pro vytváření kvízů s minimálním počtem 12 otázek nebo flashcards (sad kartiček) nebo testů, Tato služba je zdarma. Žák ji může ovládat přes prohlížeč nebo dotykem mobilních zařízení. Hra probíhá bez zásahu učitele a je akčnější díky napětí a dynamice hry.

LearningApps

Online aplikace pro vytváření kvízů, spojovaček, přiřazovaček, elektronické šibenice. Žák samotnou aktivitu ovládá dotykem na mobilním zařízení.

Flippity

Platforma nabízí mnoho interaktivních materiálů v podobě křížovek, osmisměrek, převrácených časových os, přetahovaček…

Edpuzzle

Lze pomocí i videí vytvářet kvíz doplněný o otázky, úkoly a komentáře.

Tools for educator

Slouží pro vytváření křížovek s obrázkovým zadáním, kostek se slovy nebo obrázky, osmisměrek, domina.

Socrative

Online aplikace pro vytváření kvízů, anket, mini-soutěží. Aplikace umožňuje spuštění až 20 aktivit najednou a tím žák může pracovat individuálně dle svého tempa nebo v týmu.

Hranostaj

Velká nabídka her a možnost vytváření her dle pedagoga.

Triolinguale

Platforma zabývající se jazykovou animací s nabídkou her, audio slovníku… pro komunikaci ve třech jazycích – česky, německy, polsky.

Gramotnosti.pro

Nabízí inspirativní výukové aktivity, webináře podporující čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost, které procházejí napříč všemi předměty.

Inspirativní pětiminutovky

Jak pracovat s výstupy gramotnosti u dětí a žáků v MŠ a ZŠ.

Pětiminutovka o inspirativní meziplatformní aplikaci pro výuku nejen zeměpisu | Daniel Pražák

Pětiminutovka o chytré aplikaci k poznávání přírody kolem nás | Jakub Holec

Pětiminutovka o české platformě OrgPad | Barbora Jeřábková

Pětiminutovka o aktivitě „Tweetni to!“ | Vanda Vaníčková

Pětiminutovka | HistoryLab.cz | Václav Sixta

Pětiminutovka o badatelství | Jakub Holec

Pětiminutovka o badatelství nejen ve výuce chemie | Václav Fiala

Internet nabízí obrovský výběr digitálních zdrojů, které lze využít do výuky, a tím u žáků podporovat rozvoj základních gramotností potřebných pro jejich budoucí vzdělávání a pracovní život. Díky neustálé nabídce nových digitálních zdrojů rozvíjíme u žáků jejich kritické myšlení a práci s informacemi a daty. Buďme kreativními učiteli a nebojme se experimentovat, neboť máme podporu v mnoha učitelských komunitách, které sdílí dobré zkušenosti.