Menu

Profesní zapojení

Možnost rychlé komunikace jak s žáky, rodiči, tak také s pedagogickým týmem je klíčovou součástí dobré výuky

Profesní zapojení

Pilíř Profesní zapojení  je rozdělen do čtyř podpilířů.
Podpilíř Pracovní komunikace je věnován digitálním komunikačním technologiím, kterými jsou školní informační systémy, cloudové nástroje Office 365 for Education od Microsoftu nebo Google Workspace včetně návodů na užívání. Dále je zde velmi dobře zpracovaná tabulka porovnávající komunikační platformy pro videokonference. Do tohoto pilíře je vloženo téma, jak učitel má mluvit s žákem o smrti blízké osoby, jak mu vše srozumitelně vysvětlit s ohledem na jeho věk a na situaci, ve které se nachází.

Podpilíř Odborná spolupráce se zabývá vzájemnou spoluprací  kolegů,  škol, MAP, krajských, celorepublikových a mezinárodních projektů. Pro učitele jsou důležité zdroje a kontakty pro sdílení a výměnu zkušeností, což v tomto  podpilíři najdou.  

Třetí podpilíř Reflektivní praxe nabízí digitální zdroje a aplikace pro rychlou reflexi ve výuce v podobě myšlenkových, pojmových map, časové osy, online nástěnek a grafických schémat.

V podpilíři Soustavný profesní rozvoj jsou zdroje odkazů na vzdělávací instituce, komunity, které si kladou za cíl vzdělávat ve formě kurzů, webinářů, workshopů a sdílení dobré praxe. 

Názorné zobrazení profesních kompetencí učitelů v pilíři Profesní zapojení