Menu

Digitální zdroje

Možnost rychlé komunikace jak s žáky, rodiči, tak také s pedagogickým týmem je klíčovou součástí dobré výuky

Digitální zdroje

Pilíř Digitální zdroje se zabývá digitálními zdroji. 
Podpilíř Výběr digitálních zdrojů  obsahuje databázi digitálních zdrojů výukových materiálů, online testů, vzdělávacích her, videí a aplikací, ve kterých se učitel rychle zorientuje a najde, co hledá do své výuky. Digitální zdroje jsou seřazeny dle vzdělávacích oblastí RVP ZV.
 
V druhém podpilíři Tvorba a úprava digitálních zdrojů je nabídka aplikací, platforem pro vytváření výukových materiálů. Některé platformy obsahují i návody a popis, kde a jak je efektivně využívat ve výuce. Za zmínku stojí například únikové hry včetně návodných videí pro jejich tvorbu.

Poslední podpilíř Organizace, ochrana, sdílení digitálních zdrojů je věnován licencím, autorskému zákonu a kybernetické bezpečnosti. Dále zde učitelé najdou nabídku zdrojů materiálů ve formě obrázků, videí, hudby, které nepodléhají autorskému zákonu.

Názorné zobrazení pedagogických kompetencí učitelů v pilíři Digitální zdroje