Menu

Digitální komunikace a spolupráce

Digitální komunikace a spolupráce

Dnešní digitální doba nabízí digitální technologie k online komunikaci a spolupráci mezi žáky ve škole i mimo školu. Učitel do své výuky zavádí aktivity, které vedou žáky k používání digitální technologie pro komunikaci a spolupráci.


· Netiketa
· Citace a odkazování se na použité zdroje
· Bezpečnost při online spolupráci

Netiketa

Počátek distanční výuky způsobil rychlý nástup online komunikace s užitím velkého množství komunikačních platforem, což vyústilo k volbě jednotného komunikačního systému. Učitel při spolupráci žáky učí, jak správně zvolit komunikační metodu a nástroj vůči konkrétnímu publiku a jak být ochoten se přizpůsobovat komunikačním metodám daných kulturní nebo generační odlišností. Žáci si osvojují pravidla slušného chování na internetu tzv. netiketa, která je vysvětlena na Netiketa – Wikipedie 

Netiketa napříč internetem

Webinář je zaměřen na praktické tipy a náměty, jak zařadit téma komunikace na internetu neboli základním pravidlům netikety do vyučovacích hodin českého jazyka na 2. stupni ZŠ.

Jak psát komentáře k příspěvku na blogu

Digitální vzdělávací zdroj je zaměřen na dovednost řídit elektronickou komunikaci, dodržování netikety, aplikovat různá pravidla chování při komunikaci s osobami v konkrétním postavení (např. učitel, kamarád).

 Učitel v rámci online hodin nebo videokonferencí při spolupráci žáky vede k pravidlům komunikace. Žáci si osvojují a respektují normy chování a dále v rámci spolupráce sdílejí data, informace a obsah prostřednictvím vhodných digitálních technologií. 

Citace a odkazování se na použité zdroje

Pří sdílení dat, informace a obsahu musí každý umět citovat a odkazovat na použité zdroje. Webová stránka Citace.com po registraci si zde uživatel vytvoří citaci pro tištěný nebo elektronický dokument. Jak správně citovat knihu, časopis nebo film můžete nalézt na topzine.cz


Bezpečnost při online spolupráci

Logo BezpečnýInternet.cz

Bezpečný internet
Projekt Bezpečný internet vznikl za spolupráce zakládajících společností Česká spořitelna, a.s., Microsoft, s.r.o., a Seznam.cz, a.s. s cílem ukázat na rizika spojená s používáním internetu a na způsoby, jak se jim účinně bránit. Poskytuje informace o zásadách a pravidlech bezpečného používání internetu.

Webové stránky Bezpečný internet jsou rozděleny do 5 sekcí – začínající uživatel, pokročilý uživatel, rodiče, děti a školy. V každé sekci jsou doporučované informace a tipy. V sekci Školy najdou učitelé inspiraci, jak začlenit informační bezpečnost na internetu do výuky. V sekci pro děti jsou připraveny komiksové příběhy, online testy na prověření znalostí, online kurzy.
Kraje pro bezpečný internet
Projekt Kraje pro bezpečný internet je podporovaný Asociací krajů České republiky s cílem zvýšit informovanost o rizicích internetu, možnostech prevence a pomoci. Každý rok připravuje soutěžní online kvíz a e-learningové kurzy pro děti a studenty, pedagogy, rodiče a veřejnost a dále pro sociální pracovníky a pracovníky Policie ČR .

Na YouTube kanálu KBPI – Kraje pro bezpečný internet je 80 vzdělávacích videí, které se věnují pojmům jako je ransomware, IoT, kybergrooming, kyberšikana, fake news nebo CEO podvody.
Hustá Lída si to hlídá
Hustá Lída spolupracuje s Linkou bezpečí a připravuje videa za účelem ochrany dětí před negativními vlivy digitálních technologií a zlepšení povědomí rodičů i celé společnosti o dnešním digitalizovaném světě. Série videí vznikla s partnery Nadací O2 a ČSOB.

Hustá Lída díky své kampani podporuje Linku bezpečí s jejím telefonním číslem 116 111 a Rodičovskou linku s telefonním číslem 606 021 021.Linka bezpečí
Nezisková organizace Linka bezpečí poskytuje kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Pomáhá s řešením náročných životních situací, každodenních starostí a problémů.  Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu. 

Linka bezpečí nabízí vzdělávací akreditované kurzy, jejichž nedílnou součástí jsou modelování reálných situací.

Pro základní školy a víceletá gymnázia nabízí jedinečný projekt Linka bezpečí ve vaší třídě, který probíhá v interaktivních a zážitkově koncipovaných blocích. Program tohoto projektu je osvěta, při které lektor hledá společně s žáky a studenty dostupné nástroje, jak řešit případné problémy a představujeme služby Linky bezpečí – krizové linky pro děti a dospívající.


O2 Chytrá škola
Projekt O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Na svých webových stránkách poskytuje komplexní užitečné informace o bezpečném zacházení s internetem a digitálními technologiemi.

Nadace O2 každý rok vyhlašuje grantovou výzvu určenou pro základní školy a dětské domovy, kdy mohou získat až 100 000 Kč. Tato částka je určená na osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice.

Pro 1.stupeň ZŠ nabízí seriál V digitálním světě, který vznikl ve spolupráci O2 Chytré školy se vzdělávacím programem Jeden svět na školách, který je doplněn o materiály ke stažení.

Nabízí také knihovnu témat a videa, která jsou rozdělena podle kategorií – počítačová gramotnost, online bezpečnost, mediální gramotnost, Hustá Lída, Nejsem lovná: Film v sítí


E-bezpečí
E-bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu. Nabízí vzdělávací akce ve formě webinářů, přednášek, online videokurzů a besed pro žáky 2. stupně ZŠ, učitele a rodiče. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě.

Nabízí vzdělávací tematická videa, materiály pro učitele, žáky a rodiče. Součástí portálu je E-bezpečí poradna

E-bezpečí nabízí rodičům unikátní online videokurz, který se věnuje klíčovým tématům kybernetické bezpečnosti, která jsou spojena s rizikovým chováním dětí ve světě internetu.


Bezpečně online TelevizeSeznam.cz

Projekt Bezpečně online vznikl z důvodů upozornění na rizika, která číhají na internetu. 

Ben Cristovao – Seznam se bezpečně – Besedy o bezpečném internetu (2)

Ben Cristovao v rámci projektu www.seznamsebezpecne.cz podnikal besedy o bezpečném internetu po školách a dětských domovech.

Divadelní inscenace #jsi_user – kompletní představení

Divadelní inscenace Ypsilonky je složena z příspěvků, které se normálně objevují na sociálních sítích a obsahuje tedy i sprostá slova.

Nebuď hater

Naučné video o kyberšikaně, která probíhá prostřednictvím elektronických médií a slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií. Ve virtuálním světě mohou lidé využívat svojí anonymity, komunikovat bez ohledu na své nedostatky. Kyberšikana je oproti šikaně četnější, stupňující se a oběť ji nemá šanci předvídat.

Vzdělávání pro učitele: e‑learningové kurzy o internetové bezpečnosti s novými tipy do výuky

V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet byly vytvářeny e-learningové kurzy pro učitele. Všech 12 kurzů je pravidelně aktualizováno, aby odpovídalo rychle se měnícím trendům internetového světa:

1. lekce Internet a jeho specifika

2. lekce Co jsou sociální sítě

3. lekce Mobilní telefony

4. lekce Kyberšikana (na učitele)

5. a 6. lekce Kybergrooming a sexting

7. lekce Netolismus

8. lekce Nevhodný a nelegální online obsah

9. lekce Bezpečná hesla a ochrana účtů

10. lekce Osobní údaje a osobnost na internetu

11. lekce Ochrana autorských práv na internetu

12. lekce Nástroje online a jejich použití ve třídě

Pokud my, učitelé, vedeme své žáky k efektivnímu a zodpovědnému používání digitálních technologií pro vzájemnou komunikaci a spolupráci, žáci zažívají pozitivní a negativní momenty, ze kterých si odnášejí ponaučení. Vhodně zvolené aktivity pro online komunikaci a spolupráci je vedou k osvojování správných návyků pravidelným užíváním digitálních technologií.