Menu

Vyučování

Vyučování

Digitální technologie mohou být efektivní pomůckou jak pro učitele při vyučování, tak i pro žáka při učení. Vyučování lze zkvalitnit a zatraktivnit, když učitel efektivně zapojuje do vyučování digitální technologie. Během vyučování učitel může používat interaktivní tabuli, na které lze využívat interaktivní aktivity s aktivním zapojením žáků. Interaktivita v podobě vizualizace, zvukového efektu a okamžité zpětné vazby pomáhá s rychlejším osvojováním učiva.
Interaktivní tabuli někteří učitelé používají jen pro sdílení různého digitální obsahu v podobě animací, videÍ, promítání obrazu z vizualizéru, elektronického mikroskopu nebo hodnot z Vernier, Pasco, ale to není dostačující, neboť žáci jsou v těchto případech pouze konzumenti.

Pro efektivnější učení žáka je třeba používat i jiný hardware, který nabízí příležitosti k inovativním a kreativním způsobům učení a řešení problémů. Další zařízení podporující digitální technologie jsou například elektronická ukazovátka nebo tužky, robotické hračky, stavebnice, mobilní zařízení, které vyučování pro žáka zatraktivní.

Velmi efektivní obohacení výuky je zapojení mobilních zařízení, na kterých žák nebo žáci ve skupině pracují samostatně – vyhledávají a ověřují informace, předávají data, procvičují si nebo ukotvují učivo pomocí vhodně zvolených online aplikací, her. Mobilní zařízení je výbornou pomůckou pro zábavné učení ve škole, které přesahuje i do příprav doma.

Velký potenciál při vyučování má používání chytrých telefonů patřících přímo žákům nebo tabletů zapůjčených školou, neboť ho používají všichni žáci včetně těch, kteří nevlastní chytrý telefon a tím se vyrovnává diferenciace v ovládání díky pravidelnému používání. Dnešní doba nabízí velké množství online vzdělávacích aplikacích zdarma, které jsou snadno dostupné a bez registrace.


Zajímavé odkazy s aplikacemi

Hlavní výhodou nejrůznějších výukových aplikací je interaktivita a hlavně okamžitá zpětná vazba o úspěšnosti. K tomu slouží také online testy a vzdělávací hry, které jsou velmi vhodné v diferencovaném kolektivu, kdy každý žák postupuje svým tempem, volí si pro sebe vhodnou obtížnost.

Převrácená třída

V převrácené třídě je výklad učitele v podobě online vzdělávacího videa, které žáky seznámí s probíranou látkou a žáci si připravují konkrétními dotazy. Učitel si připraví krátké videolekce a žáci si sami doma postupují vlastním tempem a ve škole se s učitel věnuje nepochopeným částem učiva nebo k prohlubování učiva.

Projektová výuka

Losovátka


Odkazy na vzdělávací videa

Vzdělávací videa dokážou zprostředkovat jevy a situace díky názornosti a přiblížit vše, co je vzdálené. Velmi veliká výhoda je, že děti s videi umí zacházet, vyhledávat je. Lze je použít například jako úvod do hodiny, názorná ukázka, opakování nebo navození k diskusi, ale i k suplování. Video se pro žáky tak stává médiem k učení.Videodoucovani.cz

 Web Videodoucovani.cz obsahuje více než 300 výukových videí na předměty český jazyk, matematika, fyzika a chemie. Videa jsou vytvořená dle osnov pro základní a střední školu.

Watch and Know

Platforma nabízí přes 100 dokumentů, které jsou rozděleny do tematických okruhů.


NEZkreslená věda s metodickými listy

Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti s komentáři Pavla Lišky, Báry Hrzánové a Radka Holuba a ilustracemi Tomáše Zacha a Markéty Smolíkové Kubátové. Animovaná videa jsou pro žáky základních škol a studenty středních škol.

Videa na český jazyk


Videa na matematiku


Videa na přírodovědné předměty 


Videa na dějepis, vlastivědu


Videa na informatiku, bezpečnost internetu 


Všeobecná videa

U pedagogů je v poslední době velmi oblíbené ukládání zadání domácích úkolů a projektů (i v podobě videí) na sdílené úložiště, na kterých mohou žáci pracovat i mimo vyučování. K tomu slouží cloudové nástroje Office 365 for Education od Microsoftu nebo Google Workspace a učitel má přímou kontrolu nad produktivitou žáků. V rámci komunikace a spolupráce v cloudových nástrojích učitel s žáky může volit různé aktivity, které nemusí být řízené jen učitelem, ale i žákem nebo skupinou žáků dle vzájemné spolupráce. 

Zajímavé odkazy plné inspirace

Největším problémem učitelů je nedostatek času pro výběr vhodné digitální technologie do výuky. Na internetu je jich velká nabídka, ale přiznejme si, jak se v té nabídce dokážeme orientovat a kolik času u toho strávíme.

NPI – přírodopis

Možnosti uplatnění digitálních technologií ve výuce přírodopisu

NPI – matematika

Využití digitálních technologií ve výuce matematiky

Občankáři

Digitální technologie ve výuce společenských věd

Digifolio

Digitální technologie napříč obory

InteractivLearning.cz

InteractivLearning.cz – Výuka nejen s digitálními technologiemi

Centrum robotiky

Nabídku vzdělávání a metodické podpory pedagogům nabízí Centrum robotiky

Pevný bod

Dejte mi pevný bod a pohnu i českým školstvím

Co jsem vyzkoušela

Co jsem vyzkoušela ve škole a okolním vesmíru

GeoTest

GeoTest

Návodná videa na tvorbu 3D modelů do výukových materiálů