Menu

Zapojené školy

Níže naleznete seznam zapojených škol v projektu Digiucitel.

Seznam zapojených škol

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654


Základní škola Jílové u Prahy, Komenského 365


Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice, Křečovice 37


Základní škola Mladá Boleslav, příspěvková organizace,
Mladá Boleslav II, Václavkova 950

Se zaměřuje na zajištění výchovně vzdělávacího procesu žáků s různými stupni mentálního postižení, s autismem a s více vadami. Velkou devizou školy je úzká spolupráce s rodiči žáků školy. Jsme přímými účastníky při organizování zájmových kroužků a pobytů, které spolufinancuje SPMP ČR pobočný spolek Mladá Boleslav.

Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu jsou zcela v souladu se vzdělávacími programy školy. U žáků vzdělávaných podle Školní vzdělávací program „Škola pro život II“, 1. díl  je největší snahou vypěstovat takové návyky, dovednosti a naučit je takovým vědomostem, aby se mohli stát v co největší míře samostatní a schopni zapojit se do společenského života. Připravit je na budoucí zaměstnání. Hlavním cílem ve výchovně vzdělávacím procesu žáků s velmi těžkým stupněm postižení, tj. vzdělávání podle Školní vzdělávací program „Škola pro život II“, 2. díl je v nalézání vhodné formy komunikace, udržení a rozvoji jejich motoriky, naučení co nejvyšší formy sebeobslužnosti.


Základní škola a Mateřská škola Olbramovice, okres Benešov, příspěvková organizace


Základní škola T. G. Masaryka, Pyšely


Základní škola u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace


1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68


Základní škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace

Je tvořena dvěma samostatnými komplexy – budova Benešovská (1. – 5. ročník) a budova Komenského (1. – 9. ročník).

V současné době má škola kapacitu 675 žáků a navštěvují ji děti z Týnce nad Sázavou a spádových obcí Pecerady, Bukovany, Krusičany, Podělusy, Chrást nad Sázavou, Chářovice, Čakovice, Zbořený Kostelec.


Základní škola Velké Popovice příspěvková organizace


Základní škola Sídliště Vlašim, příspěvková organizace


Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace

Základní škola byla založena uprostřed města Votice v roce 1899. Je spádovou školou s prvním až devátým ročníkem a navštěvuje ji 600 žáků, pro které jsou organizovány aktivity napříč ročníky, 1. a 2. stupněm nebo celou školou. Žáci si mohou zvolit volitelný předmět z pestré nabídky seminářů podporujících gramotnosti, polytechnického vzdělávání, algoritmizaci a programování. Dále se mohou  aktivně zapojovat do žákovského parlamentu, do chodu školy, příprav školních akcí a i mimoškolních  aktivit díky spolupráci s Unií rodičů a jinými subjekty ve městě.
Členové pedagogického sboru se neustále vzdělávají, vzájemně sdílejí zkušenosti a inspiraci pro obohacení výuky, využívají nové metody a formy práce ve výuce se zapojením digitálních technologií. ZŠ Votice je jednou z pilotních škol projektu Digiučitel a je součástí realizačního týmu, který se podílí na obsahu webových stránek Digiučitel pro základní školu.