Menu

Podpora digitálních kompetencí žáků

Možnost rychlé komunikace jak s žáky, rodiči, tak také s pedagogickým týmem je klíčovou součástí dobré výuky

Podpora digitálních kompetencí žáků

Pilíř Podpora digitálních kompetencí žáků se skládá z pěti podpilířů.
První podpilíř  Informační a mediální gramotnost se zabývá informační a mediální gramotností s nabídkou mnoha zajímavých odkazů, mezi nimiž jsou třeba odkazy na krátká vzdělávací videa se známými youtubery. Učitel zde najde mnoho inspirace do výuky v podobě vzdělávacích videí, výukových lekcí, materiálů ke stažení, týkající se mediální gramotnosti. Dále zde jsou odkazy na nejrychlejšími zdroje na ověření zprávy, informace nebo dezinformace. V tomto podpilíři je také inspirace na QR kódy ve školství včetně jejich využití.

Podpilíř Digitální komunikace a spolupráce je více věnován netiketě, bezpečnému chování na internetu a ochraně osobních údajů.  

V podpilíři Tvorba digitálního obsahu  je mnoho inspirace na digitální technologie, ve kterých lze vytvářet různé formáty prezentací, úpravy fotek a videí.

Podpilíř Odpovědné používání digitálních technologií  nabízí velké množství materiáluů týkajících se bezpečnosti na internetu, kyberšikany či možným zdravotním rizikům při používání digitálních technologií. Dále zde lze najít důležité a užitečné odkazy a kontakty.

Poslední podpilíř Řešení problémů prostřednictvím digitálních technologií  shrnuje, jaké by měl učitel zavádět aktivity, úkoly a hodnocení do výuky, aby žák řešil problémy prostřednictvím digitálních technologií. Jako bonusem tohoto podpilíře jsou vzdělávací aktivity s cílem získávat povědomí o bezpečnějším internetu, dále pak oddíl věnovaný volbě povolání týkající se volby dalšího vzdělávání po ZŠ.

Názorné zobrazení kompetencí žáků v pilíři Podpora digitálních kompetencí žáků