Menu

Podpora žáků

Možnost rychlé komunikace jak s žáky, rodiči, tak také s pedagogickým týmem je klíčovou součástí dobré výuky

Podpora žáků

Pilíř Podpora žáků je složen ze tří podpilířů
Podpilíř Přístupnost a inkluze obsahuje informace, odkazy a zajímavosti pro inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nadanými a mimořádně nadanými žáky a v poslední době i s žáky s odlišným mateřským jazykem. 

Druhý podpilíř Diferenciace a individualizace je věnován diferenciaci a individualizaci, která jde snadněji uskutečňovat pomocí digitálních technologií, kdy žák pokračuje svým tempem s vlastní volbou obtížnosti.

Poslední podpilíř Aktivizace žáků  poskytuje nejen sdílené zkušenosti od učitelů z webinářů, kteří popisují své činnosti vedoucí k aktivizaci žáků za využití digitálních technologií. K vybraným metodám jsou vhodně zvolené digitální technologie nebo digitální zdroje pro inspiraci.

Názorné zobrazení pedagogických kompetencí učitelů v pilíři Podpora žáků