Menu

Odpovědné používání digitálních technologií

Odpovědné používání digitálních technologií

Učitel používáním digitálních technologií přijímá taková opatření, která vedou k zajištění fyzické, psychické a společenské pohody žáků, podporuje jejich kreativní, bezpečné a zodpovědné používání.  

„Umožňování žákům: 

 • chránit digitální zařízení a data a porozumět nástrahám a hrozbám v digitálním prostředí; 
 • porozumět opatřením zajišťujícím bezpečí; 
 • ochraňovat osobní data a soukromí v digitálním prostředí; 
 • vědět, jak používat a sdílet osobní a identifikovatelné údaje, a zároveň být schopen chránit sebe i ostatní před újmou; 
 • vědět, že digitální služby používají „zásady ochrany osobních údajů” jako poučení o tom, jakým způsobem je nakládáno s osobními údaji; 
 • vyhýbat se zdravotním rizikům a potenciálnímu ohrožení fyzické a psychické pohody při používání digitálních technologií; 
 • ochránit sebe i ostatní před možnými riziky digitálního prostředí (např. kyberšikanou); 
 • mít povědomí o možnosti využití digitálních technologií pro rozvoj společnosti a sociální začleňování; 
 • mít povědomí o vlivu digitálních technologií na životní prostředí.“ 

citováno z DigCompEdu. Metodický portál RVP.CZ [online]. [cit. 2021-01-11]. Dostupné z: Spomocník.RVP.cz 

Rozhovor na téma digitální gramotnost ve vzdělávání: Ondřej Neumajer I
Rozhovor na téma digitální gramotnost učitelů: Ondřej Neumajer II

Digitální svět a bezpečnost

V digitálním světě – vzdělávací seriál pro děti 1. stupně ZŠ

Animovaný seriál V digitálním světě vznikl za spolupráce JSNS.cz (Jeden svět na školách), vzdělávacího programu společnosti Člověk v tísni a Nadace O2.

Je určen pro žáky 1. stupně ZŠ a jeho cílem je seznámit je se s digitálním světem, základní pojmy – vyhledávač, cookies nebo „lajky“, vysvětlení principu tvorby bezpečného hesla. Přiblíží také důvody nutné rodičovské kontroly, ale zároveň upozorní na možné projevy nenávisti a rizikového  chování na internetu.

Každý díl seriálu se skládá z videa dle daného tématu, výukového materiálu a interaktivních aktivit. 

Web podle nás
Web vytvořili mladí lidé pro mladé lidi s cílem seznámit uživatele s jejich právy a povinnostmi a přimět je, aby se zamysleli nad chováním vlastním i chováním svých vrstevníků.

Součástí webu jsou ke stažení dvě příručky a plány hodin odpovídající DigCompEdu, který pomáhá stanovit a popsat kompetence v oblasti ICT podle evropského rámce kvalifikací.

Příručka pro teenagery, která se věnuje kritickému myšlení, autorskému právu, utajení v online světě.

Pedagogická příručka, která pomáhá učitelům začlenit do výuky problémy související s činností mladých lidí na internetu. Dále jsou ke stažení plány lekcí, ve kterých jsou nápady a aktivity, pomocí nichž žáci lépe pochopí obtíže i výhody spojené s internetem.  


Národní centrum Bezpečnějšího internetu
NCBI, z. s. provádí osvětu a podporuje bezpečnější užívání online technologií a vzdělávání v této oblasti díky zkušenostem z realizace řady národních a mezinárodních projektů.

Na portál NCBI je sekce Odborná knihovna, kde pedagogové najdou např. propagační materiály, dokumenty, metodiky a učební materiály.

Jedním z lokálních projektů je Bezpečně online – rizika internetu a sociálních sítí.


Rozcestník užitečných zdrojů – JAK NA DIGITÁLNÍ BEZPEČNOST A PREVENCI KYBER HROZEB 

Kde hledat informace k prevenci aktuálních kyberhrozeb?

Vzdělávat se v mediální výchově?

Bránit se dezinformacím?


Bezpečně online.cz
Stránky Bezpečně online jsou určené pro všechny zájemce o bezpečný internet – žáky, učitele a rodiče. Žáci ve věku 12 až 17 let a jejich rodiče najdou užitečné informace, které jim usnadní používat internet bezpečněji. Učitelům poskytují mnoho praktických rad a metodické pomůcky, které mohou přímo použít při vyučování ve svých hodinách.  K dispozici je mnoho materiálů v podobě videí a metodik s tématy kyberšikany a pravidel nastavení používání digitálních a online technologií na škole. Dále je k dispozici slovník pojmů související s internetem a kurzy digitálního vzdělávání.

Součástí aktivit Bezpečně online jsou znalostní soutěže o hodnotné ceny a pravidelný Newsletter a Kurzy digitálního vzdělávání.


Program Dětství bez násilí
Program vychází ze zkušeností Centra LOCIKA, které pomáhá dětem a jejich rodičům žít život bez násilí.

Portál Dětství bez násilí je rozdělen do 3 sekcí s důležitými kontakty :

 • Jsem dítě nebo teenager
 • Jsem rodič
 • Pracuji s dětmi

V sekci Pracuji s dětmi naleznou nejen učitelé mnoho užitečných materiálů.


CZ.NIC
CZ.NIC je zájmové sdružení právnických osob, které bylo založeno předními poskytovateli internetových služeb. Hlavními činnostmi sdružení je provozování registru jmen domén registrovaných pod doménou CZ, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně CZ.NIC se snaží o osvětu pro internetovou komunitu a širokou veřejnost ve formě dvou projektů.

Seriál Nebojte se Internetu je s herci Danou Batulkovou a Václavem Koptou, kteří se snaží přiblížit internet a jeho technologie převážně uživatelům, kteří tolik nerozumí novým technologiím a dokonce mohou mít z jejich používání obavy.

Jak na Internet jsou dvouminutová videa moderovaná Romanem Zachem, který přibližuje divákům širokou problematiku internetu. Ke každému videu je doprovodný text, který se dané problematice věnuje více do hloubky. Pro učitele jsou u každého dílu vzdělávací balíčky ke stažení, pomocí kterých mohou obohatit výuku informatiky i dalších předmětů ve škole.

Pro pro žáky 5. až 6. třídy ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií nabízí e-learningový kurz Digitální stopa, který se zaměřuje na tematiku digitálních stop a přidružených sociálně patologických jevů jako je například zneužití osobních údajů, sexting nebo kyberšikana.


Internetembezpecne.cz
Portál InternetemBezpecne.cz vznikl v rámci projektu Internetem Bezpečně. Klade si za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích v internetovém prostředí. Reaguje na nové hrozby v oblasti bezpečnosti v online prostředí, o kterých informuje na svých webových stránkách a vzdělávacích akcích.  Nabízí naučná a preventivní videa, ke stažení letáky o bezpečném používání internetu. 

Dále ke stažení nabízí ilustrovanou příručku Internetem bezpečně, určenou pro děti od 6 do 12 let vysvětlující rizika, se kterými se děti mohou při používání internetu setkat.


Učitelům ke stažení nabízí Učebnici informatiky, která obsahuje základy bezpečného pohybu na internetu a je provázána s webovými stránkami, které výuku doplňují didaktickými aplikacemi.  


Buď safe online!
Buď safe online je osvětový projekt pod záštitou MŠMT, který má za cíl vzdělávat děti na ZŠ, jak se na internetu chovat správně a bezpečně. Vznikl v březnu 2018 ve spolupráci technologické společnosti Avast a influencera Jirky Krále, kteří společně pořádali sérii přednášek na školách.

Od roku 2020 má na webu online interaktivní online kurz, který pomáhá dětem správně řešit rizikové situace jako je seznamování, agrese nebo podvody na internetu. Tento online kurz mohou využívat i učitelé při školní výuce včetně připravované metodické příručky.


Projekt Buď safe online! staví na konkrétních příkladech z praxe. Youtuber Jirka Král k dětem promlouvá chytlavou a jim blízkou formou v rámci série videí s návody a nenásilnou formou přibližuje bezpečné chování na internetu a jak předcházet možným hrozbám a nástrahám internetu.


Bezpečně.online
Bezpečně.online nabízí vzdělání i osvětu v oblasti kybernetického prostoru a využívání ICT. Doporučuje seznam dokumentů, filmů a seriálů ohledně kybernetického prostoru, ICT, užívání internetu a ochrany soukromí.

Dále nabízí nastavení soukromí doma i v práci, zabezpečení domácí i firemní sítě, řešení provozních problému s ICT, dokáže identifikovat potenciální hrozby a vyřešit kybernetické incidenty.  


Úřad pro ochranu osobních údajů
Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je ústředním správním úřadem ČR, který hlídá, aby nedocházelo k porušování předpisů týkajících se svobody a osobních údajů. Na svém portálu nabízí důležité informace a v sekci Pro mládež nabízí cenné informace k ochraně osobních údajů v podobě cenných odkazů. Za zmínění stojí soutěž Kybernetická soutěž, nabídka webinářů a hra Bad News.


Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany.

V sekci pro Školy najdou učitelé ZŠ vzdělávací materiály a zdroje, které mohou využít ve výuce.

NÚKIB společně s partnery připravil nový osvětový videokurz pro žáky 8. a 9. tříd základních škol s názvem Jsem netvor, tvor, který žije na netu.


E-bezpečí pro rodiče

E-bezpečí nabízí pozitivní používání IT ve vzdělávání a v běžném životě. 

Žáci by měli být vedeni k bezpečnosti na internetu nejen ve škole, ale i z domova. E-bezpečí pro rodiče připravilo  videopřednášky s živými lektory, doplněnými o časté otázky, odpovědi a o další zajímavé bonusové materiály. 


Zdravotní rizika a potenciální ohrožení fyzické a psychické pohody při používání digitálních technologií 

O2 Chytrá škola

O2 Chytrá škola ve své knihovně témat se věnuje tématu Zdraví v kyberprostoru, kde se věnuje zdravotním rizikům a potenciálnímu ohrožení fyzické a psychické pohody při používání digitálních technologií. Popisuje příznaky závislosti a příklady kybernemocí. Součástí tohoto tématu jsou kvízy, metodické listy a infolisty. 

Šance dětem
ŠanceDětem logo

Informační portál – Šance Dětem nabízí kvalitní informace z oblasti ohrožených dětí v České republice, kontakty a zajímavé odkazy. Dále obsahuje články, které jsou určeny zejména rodinám s dětmi, které potřebují poradit nebo se zorientovat v problémové situaci, kterou právě řeší. Zajímavý článek Tráví dítě pět až šest hodin denně na internetu? Pozor na vznik závislosti – Šance Dětem  seznamuje čtenáře s tím, co obnáší závislost na PC nebo mobilu a jak tuto závislost řešit. 

Závislost na mobilu a jak se jí zbavit?

Zajímavý článek „Závislost na mobilu a jak se jí zbavit?“ se věnuje závislosti na mobilu – nomofobii, která snižuje kvalitu života nejen postiženého, ale i jeho blízkých.

V článku jsou popsány příznaky nomofobie, a jak ji léčit.

Záchranný kruh
Digi – měsíčník

Článek Nadměrné užívání digitálních technologií může způsobovat popisuje, jak poznat závislost u sebe nebo u ostatních, digitální detox.

Vliv digitálních technologií na životní prostředí

8 mobilních aplikací, které zlepší vaši ekologickou karmu

V článku 8 mobilních aplikací, které zlepší vaši ekologickou karmu autorka doporučuje mobilní aplikace pro šetrnější chování vůči přírodě.

Ekologie v kapse

Součástí videa je i doprovodný text s výukovým materiálem, doporučovanými odkazy a mobilními aplikacemi zabývajícími se životním prostředí.

Dopady digitálních technologií na životní prostředí a digitální ekologie

V článku Dopady digitálních technologií na životní prostředí a digitální ekologie se čtenář seznámí s pojmem digitální technologie, negativními a pozitivními dopady digitálních technologií na životní prostředí. 

Kyberšikana

Učitel musí žáky učit chránit sebe i ostatní před možnými riziky digitálního prostředí. V audiu Po tom, co Aneta zmizela | Rádio Junior  je příběh spisovatelky Kláry Vlasákové, který vypráví o dívce, kterou spolužáci prostřednictvím sociálních sítí šikanovali. 

S@ferinternet.cz

Tento projekt byl již ukončen, ale stále jsou na jeho webových stránkách ke stažení metodické materiály. V rámci projektu vznikly videopříběhy o nebezpečích internetového světa. Youtube kanál projektu

Bezpečně online

Upozorňuje pomocí videopříběhů na rizika, která číhají na internetu.

Projekt E-bezpečí

Projekt se zabývá prevencí rizikového chování v online prostředí. Nabízí žákům, rodičům a učitelům materiály, online videokurzy, vzdělávací aktivity pro školy, osvětu a poradenství. 

Správné číslo

Projekt za účelem zvýšení povědomí o telefonním čísle na Linku bezpečí.

O2 Chytrá škola

Na webových stránkách O2 Chytrá škola jsou videa zabývající se například online bezpečností, která jsou doplněna o metodické náměty na výukové aktivity a kvízy.Aplikace Bright Sky CZ
Mobilní aplikace ke stažení zdarma vznikla za podpory Nadace Vodafone ČR. Aplikace nabízí podporu a potřebné informace jedinci, který se nachází v násilném vztahu nebo jedinec může pomoci někomu o koho má obavy.

Podrobné informace a videa zde.

UŽITEČNÉ ODKAZY

Učitelé mohou umožnovat žákům rozvíjet kompetence vedoucí k odpovědnému používání digitálních technologií, ale společnost nemůže spoléhat, že všechno důležité se děti naučí ve škole. Pojďme žákům nabídnout, co nejvíce zdrojů, příkladů a příběhů ze života pomocí videopříběhů, které osloví. Čím víc nabídneme žákům informací, tím víc vědí, tím víc jsou na život a digitální svět připraveni. Dále jim nebo jejich kamarádovi, rodičům nabídněme pomoc s řešením problému včetně užitečných odkazů a kontaktů.