Menu

Analýza výukových výsledků

Analýza výukových výsledků

Prospěch, chování, docházka patří mezi indikátory, díky nimž je možné včas identifikovat ohroženého žáka a včasně mu pomoci právě používáním digitálních technologií rychlým způsobem.  Digitální technologie dokážou generovat velké množství dat, která poukazují na žákův pokrok nebo stagnaci. 

Stávající školní informační systémy (Škola online, Edupage, Bakaláři atp.) mohou  díky zapisovaným výukovým výsledkům pomoci identifikovat ohroženého žáka. Každá škola i malotřídka by měla mít školní informační systém, který umožňuje zaznamenávat a porovnávat data o pokroku žáka. Zvolený školní informační systém dokáže generovat data o aktivitách žáka, která mohou být použita k ovlivňování výuky a učení.  Zároveň žák sám může sledovat svůj aritmetický průměr ze známek za svou aktivitu, výkon a snahu. Samozřejmě žákův průměr vidí i jeho rodič či zákonný zástupce. 


Pro okamžitou zpětnou vazbu používá učitel digitální hodnotící nástroje v podobě kvízů a hlasovacích zařízení

LearningApps je aplikace, která nabízi již vytvořené kvízy nebo možnost šablon pro vytváření kvízů v podobě přiřazovacích cvičení, testů s více možnostmi odpovědí. Součástí aplikace je velmi dobře zpracovaný návod pro orientaci v ní.

Survio – online aplikace pro vytváření online dotazníků a anket nebo hodnocení. Zdarma po registraci pro 100 zodpovězených dotazníků za měsíc. Zaregistrovaný uživatel si za měsíc může vytvořit neomezený počet dotazníků s neomezeným počtem otázek. Výsledky dotazníku lze exportovat do PDF souhrnně nebo jednotlivě dle otázek. Výsledky jsou zpracovány v reálném čase, v grafech, textech aj. Aplikaci lze ovládat i z mobilních zařízení.

Tricider – online aplikace zdarma a bez registrace pro hlasování, rychlejší spolupráci v rámci brainstormingu. Díky aplikaci Triceder lze vytvořit diskuzní fórum na dálku nebo hlasovací systém.

 Microsoft Forms je součástí balíčku Office 365 a umožňuje učiteli vytvářet online testy, formuláře, dotazníky, ankety s okamžitou zpětnou vazbou.  

Jsou součástí Google Workspace a učitel si může formuláře připravit sám.

Výsledky analýzy výukových výsledků včetně hodnocení portfolia žáka jsou zpětnou vazbou pro žáka a učitele. Zajímavý článek Hodnocení výukových výsledků v digitálním světě s nabídkou zajímavých odkazů přibližuje druhy portfolií a e-portfolií, která splňují podmínky digitálního světa a pomocí něj lze vytvořit např. životopis. Žáky je potřeba vést k vedení si online portfolia a tím je učit, že mohou svou digitální stopu aktivně ovlivňovat. 

Analýza výukových výsledků se netýká jenom žáka, ale učitel pokrok žáka dokáže ovlivňovat vhodně zvolenými metodami, které budou aktivizovat jeho činnost. Učitel podle pokroku a výkonu žáka nebo žáků kriticky posuzuje dostupná data a poté nastavuje další výuku. Kombinací různých metod pomocí digitálních technologií monitoruje aktivity a činnosti žáka a tím má možnost okamžitě reagovat na rizikové chování a individuální problémy a včas zvolit individuální přístup u jednotlivých žáků. 

Více informací v článku Analýza předpokladů a vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků pro zkvalitňování jejich pedagogické práce Předpoklady a vzdělávací potřeby pedagogů

Dnešní doba je dána rychlou změnou technologického pokroku, ale pedagogika pokulhává a je potřeba, aby pedagogové byli ochotní a schopní jít s  technologickým pokrokem a zapojovat se do něho. Digitální technologie lze používat tedy mimo jiné k zaznamenávání a porovnávání dat o pokroku žáka a tím volit metody ve výuce.