Menu

Řešení problémů prostřednictvím digitálních technologií

Řešení problémů prostřednictvím digitálních technologií

Učitel vede žáky k tomu, aby vzájemně spolupracovali a pomáhali si v rozvoji digitálních kompetencí. Používá různé metody s vhodně zvolenými digitálními technologiemi, aby si žáci osvojovali správné návyky s jejich užíváním a drželi tempo s jejich neustálým vývojem.

„Učitel zavádí takové aktivity, úkoly a hodnocení do výuky, které vyžadují, aby žák:

· rozpoznal technické problémy při zacházení s digitálními zařízeními a dokázal je vyřešit;
· dokázal individualizovat digitální prostředí;
· rozpoznal, zhodnotil, vybral a použil digitální technologie nebo technický postup pro vyřešení daného problému;
· kreativně používal digitální technologie k utváření znalostí;
· věděl, na kterých kompetencích musí ještě pracovat a dosáhnout u nich zlepšení;
· pomáhal ostatním v rozvoji kompetencí;
· vyhledával příležitosti pro vlastní rozvoj a držel tempo s vývojem digitálních technologií.“

citováno z DigCompEdu. Metodický portál RVP.CZ [online]. [cit. 2021-01-11]. Dostupné z: Spomocník.RVP.cz

Podpora rozvoje digitální gramotnosti
Projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti (zkráceně Digitální gramotnost) se zaměřuje na vybudování didaktické a metodické podpory začínajícím i stávajícím učitelům z praxe, aby vhodně a přirozeně začleňovali vzdělávací aktivity do výuky zaměřené na rozvoj digitální gramotnosti. Do projektu je zapojeno 9 pedagogických fakult (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Ostravská univerzita, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí, Jihočeská univerzita, Západočeská univerzita, Univerzita v Olomouci, Technická univerzita Liberec, Univerzita Hradec Králové) a Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Nabídka pro učitele je v podobě školení se zaměřením na rozvoj digitální gramotnosti a databáze digitálně vzdělávacích zdrojů.


Portál věnovaný pedagogickým tématům a učitelství, který nabízí

  • články, blogy
  • videa
  • digitální vzdělávací zdroje
  • materiály do výuky
  • učitelská témata
  • tipy do praxe


Národní ústav pro vzdělávání (NÚV)Testování ECDL
Počítačová gramotnost bude žáky provázet v budoucím zaměstnání. Během svého vzdělávání můžou zvyšovat počítačovou gramotnost dle sylabů ECDL CORE v rozsahu 140 hodin. Je zde obsaženo celkem 7 nejčastěji využívaných modulů dle standardu ECDL. Obsah kurzu je určen standardizovanými testy ECDL, takže po jeho absolvování získáte nejen celostátně platné Osvědčení, ale i mezinárodní certifikát ECDL.

Vzdělávací aktivity s cílem získávat povědomí o bezpečnějším internetu

BadNews

Hra Bad News se snaží budovat odolnost vůči špatným informacím na internetu tím, že účastníky staví do role jejich tvůrců a rozvíjí mediální gramotnost.

Infosaurus

Hra Infosaurus je o prehistorickém tvoru, který se po cestě časoprostorem přes pravěk, starověk, středověk, novověk až do současné moderní doby neorientuje v mediálním světě, a proto potřebuje průvodce, který ho provede nástrahami různých mýtů až do současné mediální džungle.

Digitální stopa

On-line interaktivní vzdělávací aktivita pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ, která se věnuje tématům digitálních stop, digitálního soukromí, digitální identity nebo kyberšikany.

Cyber Chronix

Hra se odehrává na planetě budoucnosti vzdálené několik světelných let od Země. Cílem hry je seznámit hráče s pojmy osobní údaje, práva být zapomenut, narušení bezpečnosti osobních údajů, práva na přenositelnost údajů a informovaného souhlasu.

Futur

Hlavní hrdina hry pomáhá starostovi bránit město od útoku neznámého hackera a řeší problémy, jak obnovit informační systémy města (např. zablokování dveří, elektrárna, semafory, kvalita vody). 

Interland

Hra je složená ze čtyř základních lekcí, které tvoří jednotlivé minihry. Hráč se stane “internetovým Úžasňákem”, který se během cesty se naučí, jak si poradit s hackery, phishery, kyberšikanou nebo sdílením informací na sociálních sítích.

Internet Highway

Internet Highway je interaktivní vzdělávací hra, která seznamuje žáky ZŠ s pravidly bezpečného chování na internetové dálnici, kde se prostřednictvím virtuálních průvodců seznamují s klíčovými tématy internetové bezpečnosti.

Jsem netvor, tvor, který žije na netu.

Jsem netvor, tvor, který žije na netu je videokurz, který seznamuje žáky 8. a 9. tříd s digitálními technologiemi v etickém a sociálním kontextu.  

Digi-obránci

Příručka, která pomocí Digi-obránců seznámí žáky s internetem, který není bezpečné místo a ukáže jim, jak se bránit.

Volba povolání

KARIÉRKO.CZ
Kariérko.cz je kariérní platforma pro žáky ZŠ, která nabízí informace k jednotlivým profesím s  informacemi v podobě, co by žáka mohlo zajímat: např. jakou školu vystudovat, jaký plat může očekávat na této pozici. Dále nabízí videa a podcasty s lidmi, kteří už jsou na dané pozici a představí, jak se na tuto pozici dostali, jaká byla jejich profesní a životní cesta a co by doporučili.

Žákům nabízí pracovní listy výměnou za zpětnou vazbu, interaktivní webináře plné zajímavých informací, praktických ukázek, tipů a triků po registraci. 

Budoucí povolání našich žáků bude vyžadovat intenzivní využívání digitálních a komunikačních technologií, které vyžadují celou řadu dalších technických a odborných dovedností a zároveň dovedností pro jimi vybrané povolání. Své žáky připravujme na další studium pro jejich budoucí povolání, proto u nich rozvíjejme kompetence jako jsou komunikace, spolupráce, řešení problémů a vedení týmu, spojené s osvojenými návyky s užíváním digitálních technologií.