Menu

Reflektivní praxe

Reflektivní praxe

Pedagogická reflexe je velmi podstatnou součástí výuky a každý pedagog musí procházet profesním růstem díky své praxi, při které se učí z vlastních zkušeností a ze zkušeností svých kolegů. Je velmi důležité, aby se pedagog snažil, co nejlépe uchopit získané dovednosti. Pedagog by měl být schopen podívat se na svou provedenou činnost, analyzovat ji, poučit se z chyb a plnit pozitivní dílčí cíle k vlastnímu růstu. 

Jsou pedagogové, kteří si jsou jisti svou perfektně odvedenou prací, ale ví to jen podle svého pohledu. Reflexí se moc nezabývají, jsou spokojení se svým vyučováním, přístupem k žákům, rodičům, kolegům. Takoví pedagogové si myslí, že vše dělají správně a nepotřebují rady, reflexi. Oproti tomu jsou pedagogové, kteří reflektují svou pedagogickou činnost, snaží se neustále své vyučovací hodiny reflektovat sami nebo s žáky či kolegy. Vzájemně se hospitují a pomáhají si poukázáním chyb nebo naopak si odnáší nové zkušenosti v komunikaci s žáky, nové vyučovací metody, přístupy, poznávání nových digitálních technologií. Vzájemné hospitace mají přínos pro obě strany, jsou inspirativní a naopak poučitelné z chyb kolegy. Reflexe dává učiteli obrovskou možnost získat maximální prospěch z dané situace, která se udála. Během situace úspěšné, ale i neúspěšné si odnáší význam a hodnotu, kterou by bez prožitku nedokázal formulovat.  

Dnešní doba podporuje využívání digitálních technologií, proto je nutné, aby se pedagog sebevzdělával sám nebo ve spolupráci s kolegy. Denní využívání digitálních technologií v pedagogické praxi slouží k aktualizování digitálních kompetencí prostřednictvím experimentování i kritického přístupu k novým pedagogickým postupům. Společná reflexe se svými kolegy pro sdílení zkušeností s využitím digitálních technologií přispívá k inovaci a vylepšování výukových postupů. 

Učitel své digitální dovednosti musí neustále rozvíjet, ale jak ověřit úroveň svých digitálních kompetencí v oblasti informační a datové gramotnosti.  

Evaldo je online nástroj pro ověřování přenositelných digitálních kompetencí dospělých. Součástí je nabídka výukového portálu digitálního vzdělávání tzv. Digivýuka a evaluační nástroj k ohodnocení digitálních kompetencí Evaldo.

Reflexe je zásadní složkou výuky a je třeba průběžně ověřovat, jak žáci látce skutečně porozuměli, ale zároveň je vést k tomu, aby si uvědomili, jaké postupy je přivedly k vyřešení problému. Učitel by měl žákům během reflexe podávat otázky typu: 

Co bylo tématem hodiny? 

Už jste se tím v minulosti zabývali, v jaké souvislosti (mezipředmětové vztahy)? 

Bylo téma pro vás nové?

S čím téma souvisí (v rámci předmětu nebo předmětů, běžného života)? 

Jakou máte s tématem osobní zkušenost?  

Na co jste si v průběhu hodiny vzpomněli, co s ním souvisí? 

Co jste se nového dozvěděli/naučili?

Jaké aktivity byly součástí hodiny?  

Která aktivita pro vás byla nejsnazší/nejtěžší?  

Která se vám nejvíce líbila? 

Napadají vás k tématu ještě nějaké otázky?

Co ještě o tématu nevíte? Co byste se ještě chtěli dozvědět?

Co očekáváte, že se dozvíte nebo naučíte v příští hodině? 

Učitel se snaží do výuky zařazovat smysluplné aktivity, aplikace, hry v podobě digitálních technologií, které slouží k procvičení a ukotvení učiva a výuku zatraktivní. Zároveň používané digitální technologie lze použít k rychlé reflexi. 


Myšlenkové a pojmové mapy 


Pro plánování a realizaci školních projektů nebo tvoření diagramů, grafického znázornění jsou čím dál více oblíbené myšlenkové a pojmové mapy v podobě online digitálních nástrojů. 

V odkazu Zdeňka Havrlíková  lze najít TOP 15 bezplatných online aplikací na myšlenkové mapy včetně popisu a na odkazu Umění Kreativity je popis obohacen o návodná videa, jak pracovat. Videa jsou v anglickém jazyce a český uživatel si je otevře přes Youtube a v nastavení si zvolí jazyk český.


Oblíbené aplikace pro tvorbu digitálního obsahu

Evernote Logo

Evernote – určena je k pořizování nejrůznějších typů poznámek s jejich následnou archivací. Poznámka může mít povahu textu, fotografie nebo třeba mluveného slova. Součástí každé z poznámek může být také příloha v podobě souborů. Poznámky je možné organizovat do zápisníků, tiketovat prostřednictvím štítků, mohou být editovány více lidmi, anotovány nebo exportovány.  

Online aplikace Techambition je dobrým pomocníkem pro učitele matematiky, neboť využitím umělé inteligence jim zařadí zábavné učební postupy


Pro tvorbu časových os

Gadget-info.com

Platforma Tvorba her


Pro vytváření nástěnek  

Zajímavý článek s nabídkou online nástrojů pro tvorbu nástěnek ve školním prostředí.


Pro vytváření grafů  

 Joecomp


Pro vytváření grafických schémat  


Pro vytváření slovních mraků 

 

Pokud učitel během vzdělávání svých žáků využívá digitální technologie, tím si zvyšuje úroveň svých digitálních kompetencí, a žákům poskytuje dostatek příležitostí k jejich využívání, což u nich vede také ke zvyšování digitální gramotnosti.