Menu

Pracovní komunikace

Možnost rychlé komunikace jak s žáky, rodiči, tak také s pedagogickým týmem je klíčovou součástí dobré výuky

Pracovní komunikace

Komunikace je vzájemné sdílení a předávání informací za účelem spolupráce, která přináší mnoho forem komunikace, využívání nových způsobů přenosu dat a hledání nových komunikačních nástrojů. Použití digitálních komunikačních technologií účastníky komunikace těsně propojuje, i když jsou daleko od sebe, což je obrovská výhoda. Nesmíme ale opominout, že rozdílné digitální kompetence jednotlivých účastníků mohou tuto komunikaci částečně omezovat.

Dnešní doba nás nutí používat digitální technologie a každý by se sám sebe měl zeptat . Používám digitální technologie pro komunikaci? Odpovědí bude většinou – ano, používám. Ale na jaké úrovni je používám? To už nebude mít jasnou odpověď, proto je potřeba se neustále zdokonalovat v efektivním a zodpovědném využívání digitálních technologií pro komunikaci. Proč? Koronavirová doba ze dne na den změnila běžnou výuku na výukou distanční, při které se začalo používat velké množství komunikačních nástrojů s různými způsoby ovládání a přihlašovacími údaji hlavně pro žáky a jejich rodiče. Každá škola by si z distanční výuky měla odnést sjednocení komunikačních technologií.  

Nejdříve se musíme podívat na komunikaci z pohledu učitele a jeho pracovní komunikaci si rozdělit do dvou kategorií. První hledisko je s kým  komunikuje a podle toho volit digitální nástroje. To znamená, že pracovní komunikaci dělíme na vnitřní a vnější

V rámci vnitřní (interní) komunikace učitel interaguje s žáky,  se svými kolegy a vedením školy uvnitř školy. Správná interní komunikace zvyšuje motivaci všech zaměstnanců školy. Ke komunikaci mezi sebou pro předání si veškerých informací a dat si volí digitální technologie v podobě: intranet, maily, školní informační systémy a v poslední době cloudové nástroje pro komunikaci a spolupráci Office 365  for Education od Microsoftu nebo G Suite for Education.  
Vnitřní komunikace mezi učiteli a žáky na 1. stupni a 2. stupni je rozdílná.  Na 2. stupni většinou žáci komunikují a předávají data přes informační systémy nebo cloudové nástroje. Komunikace mezi učiteli a žáky 1. stupně je většinou face to face a předávání potřebných vzdělávacích zdrojů a informací probíhá mezi jejich rodiči a učitelem formou zvolené digitální technologie nebo jen vzkazy v úkolníčcích, které jsou už nedostačující pro pružnou a rychlou komunikaci. Důkazem jsou některé malotřídky, které ještě v dnešní době nedisponují školním informačním systémem, který v dnešní digitální době usnadňuje nejen komunikaci, ale i správu školní agendy a administrativy.  

V rámci vnější (externí) komunikace učitel komunikuje s žáky, rodiči, zákonnými zástupci, nebo odborníky. Vhodně zvolené digitální nástroje slouží k rychlému předávání informací, komunikaci a vzájemné spolupráci. Webové stránky jsou nedostačující pro předávání informací, neboť je to předávání bez zpětné vazby oproti emailové korespondenci. K oboustranné komunikaci mezi vedením školy a rodiči, učitelem a žákem nebo jeho zákonným zástupcem jsou přednostně používány informační školní systémy, které poskytují veškeré potřebné možnosti.  


Školní informační systémy

Díky distanční výuce dochází k neustálému vývoji školních informačních systémů, které mimo modulů základní školní agendy, elektronických ŽK a třídnic nabízejí nové moduly s možností online komunikace, vytváření online nástrojů do výuky včetně online testů pro ověření znalostí. Dále slouží k oznamování organizačních postupů pro všechny žáky a jejich rodiče nebo naopak jen poskytnutí důležité informace jen žáku jednotlivci nebo jeho zákonnému zástupci. 

To, co je v tomto školním roce novinkou, může být příští rok zastaralé a je nutno se neustále vzdělávat pomocí webinářů, seminářů a návodů.

Školaonline Logo

Škola OnLine je moderní školní informační systém ve formě webové aplikace, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu.  Prostředí Školy OnLine je uživatelsky velmi intuitivní a i méně počítačově gramotní uživatelé se v něm dokážou bez problémů orientovat. Veškeré informace včetně informací o modulech, referencích, ceníku nebo informace o licenci poskytuje portál.  Webová školení a návody ve formě videí poskytuje domovská stránka Škola OnLine na Youtube kanálu Školaonline.

Bakaláři – nejrozšířenější online systém Bakaláři je používán školami pro zjednodušení správy školní agendy.  Obsahuje veškeré moduly potřebné nejen pro správu školy, ale i pro jednotlivé pracovníky, rodiče i žáky používající modul Komens pro písemnou komunikaci, omlouvání absence. (Spolupráce IS Bakaláři a Microsoft Teams přináší novinku online schůzek přes modul pro organizace virtuální schůzky v MT). Webová školení a návody ve formě videí poskytuje domovská stránka Bakaláři software s.r.o.  na odkazu Youtube kanálu Bakaláři.

Facebooková skupina Bakaláři – sdílení rad a zkušeností

edookit logo

Edookit je informační školní systém, obsahující mnoho modulů včetně elektronické žákovské knížky, třídní knihy a jiných modulů potřebných pro školní agendu. Je vyvíjen ve spolupráci s učiteli a jje výborným komunikační online nástrojem mezi učiteli, žáky a rodiči. Ke každé hodině lze sdílet výukové materiály, online domácí úkoly a online písemky ve formě týmů. Webová školení a návody ve formě videí poskytuje domovská stránka edookit Unicorm Group Member na odkazu Youtube kanálu Edookit.

Facebooková skupina – Edookit CZ – sdílení rad a zkušeností

iškola logo

iŠkola je online informační systém pro venkovské i městské školy a je složen z modulů (žákovská knížka, docházka, třídnice…), které si škola vybere a rozhodne používat. Systém je neustále vyvíjen. Na odkazu níže získá uživatel potřebné informace včetně průběžně doplňovaných podrobných příruček ke stažení.

dM Software Logo

dm Software je školní informační systém spravující školní matriku, elektronickou třídnici a žákovskou knížku a jiné moduly pro správu školního zařízení.  Webová školení a návody ve formě videí poskytuje domovská stránka dm Software na odkazu Youtube kanálu dm Software.

Edupage je cloudové řešení informačního systému pro školy. Je to spojení softwaru pro plánování rozvrhu a na něj navazující elektronická třídní kniha, kterou má učitel k dispozici i skrz mobilní zařízení. Velkou výhodou systému je, že přes mobilní zařízení si učitel zadat údaje v třídní knize i v místě, kde není připojení k internetu nebo wifi a vyplněné údaje se odešlou, jakmile se k přihlásí k wifi nebo připojí k internetu. Zvládá komplexnější práci v podobě komunikace se zpětnou vazbou, zadávání úkolů, možnost e-learningu, tvorbu online testů, prezentací přímo v prostředí EduPage. Systém má možnost automatické opravy online testů.  Školení včetně archivu školení a návody ve formě videí poskytuje domovská stránka níže.

Facebooková skupina EduPage – učitelé učitelům

etridnice logo

Etřídnice je plnohodnotný informační systém, díky kterému snadno vytisknete vysvědčení nebo předáte data ze školní matriky. Celý systém je vzájemně provázaný, přitom stále vyniká přehledností a jednoduchým ovládáním. Tisíce učitelů i ředitelů škol díky tomu průměrně ušetří 30 % času. O to víc energie jim pak zbývá na vzdělávání svých žáků. Informační systém Etřídnice lze propojit s webem školy. Návody ve formě videí poskytuje domovská stránka Youtube kanál just4web.cz s.r.o. – tvorba webů a marketing


Cloudové nástroje používané pro komunikaci a spolupráci  

Pokud v běžném životě každý z nás bude používat digitální nástroje a aplikace, pak je dokáže používat i ke spolupráci, plánování se svými kolegy a žáky.
PortálDigi nabízí celoživotní vzdělávání v digitálním světě a rozvoj digitální gramotnosti naší populace, tak proč nezačít u sebe.

Jaro 2020 vedlo ke zvýšení digitálních kompetencí učitelů, žáků a rodičů při online komunikaci díky distanční výuce, při které byli nuceni používat známé nebo méně známé online komunikační nástroje. Školy si uvědomily tento problém a rozhodly se často používat jednotný systém komunikace ke sdílení informací a přenosu dat. K již zavedenému školnímu informačnímu systému začaly pro spolupráci s žáky používat jeden ze dvou konkurenčních cloudových nástrojů pro komunikaci a spolupráci Office 365 for Education od Microsoftu nebo G Suite for Education.  


Office 365 for Education 


Školy mohou využívat kancelářský balíček Office 365 for Education od Microsoftu. Co se týká komunikace a spolupráce, nabízí Office 365 základní aplikaci Teams , která sdružuje další aplikace a je centrem komunikace a spolupráce.

Teams logo

Teams – je jedním z nástrojů Office 365, který slouží k vzájemné spolupráci a dále přináší komunikační možnosti v podobě  chatování – písemné komunikace ve formě krátkých zpráv v reálném čase.

OneNote je poznámkový blok předmětu v aplikaci Microsoft Teams

Outlook logo

Outlook je webová mailová služba Microsoftu, která se dá skvěle používat ke klasické komunikaci s propojení kontaktů uživatelů a kalendáře. 

Škola na dálku

Platforma Škola na dálku nabízí vzdělávání pomocí Office 365 v podobě videonávodů.

Microsoft pro školství

Microsoft pro školství je platformou nabízející praktické postupy, návody a tipy.

Microsoft pro vedení škol

Microsoft pro vedení škol nabízí zajímavé materiály, zdroje a tipy, jak řešení a nástroje Microsoft využít pro efektivní řízení školy, spolupráci pedagogického sboru či komunikaci se studenty i veřejností.

IT správci Microsoft technologií ve školství

IT správci Microsoft technologií ve školství pořádají webináře pro správce na dané aktuální téma z oblasti informačních technologií a na různá řešení konkrétních situací a dále nabízí záznamy webinářů.

Novinky od Microsoftu pro školní rok 2021/2022

Studentské Trenérské Centrum je program pro středoškoláky, kteří mají zájem o moderní technologie, vzdělávat se a předávat své znalosti dál prostřednictvím akcí pořádaných pro školy po celé republice.
Připravuje videonávody, které jsou vhodné pro žáky ZŠ. Videonávody jsou podporou i pro učitele, kteří mohou poznat prostředí dané aplikace z pohledu žáka.


Google Workspace 


Školám nabízí bezplatný balíček služeb Gmail, Dokumenty Google, Disk Google a Google Classroom a Hangouts Meet Edu, který výrazně usnadňuje spolupráci. Webová školení a návody ve formě videí poskytuje domovská stránka Google Česko a Slovensko nebo  na odkazu Program Grow with Google  jsou připravené návody, tréninky a zdroje pro vzdělávání na dálku.  

Jak se týmy všech velikostí propojují, tvoří a spolupracují.

Platforma nabízí nejnovější události a další novinky ve službě Google Workspace.

Další možnosti výuky pomocí služby Google Workspace for Education

Platforma s bezplatnou sadou použitelných nástrojů pro učení, spolupráci a komunikaci.

Nápověda Učebna

Aplikace Učebna podporuje spolupráci a komunikaci. Učebnu lze používat s mnoha nástroji jako jsou Gmail, Dokumenty Google nebo Kalendář Google.

Opravování žákovských prací v aplikaci Google Classroom
TY BRĎO

Pavel Hodál, autor webových stránek TY BRĎO je zároveň učitelem, Google Certified Trainer, školitelem učitelů a pomocníkem při zavádění Google Workspace na školách.


Připravuje pro učitele návodná videa pro orientaci v prostředí Google Workspace.

Autoři vzdělávacího video portálu 45min.cz organizují online videokurzy a předávají své digitální dovednosti ze svých pozic Google Certifikovaných Trenérů

Autoři vzdělávacího video portálu 45min.cz
¤ Dan Thaisz, Google Cloud Partner
¤ Pavel Hodál, Google Certified Trainer & učitel
¤ Martin Krček, Google Certified Trainer & Google Developer Expert

Google Digitální garáž – nabízí bezplatně mnoho výukových materiálů a přes 25 online kurzů. Uživatel si může projít celý kurz nebo si vybírat jednotlivé moduly. Po úspěšném absolvování může získat certifikát.

Online komunikace synchronní a asynchronní 

Online komunikace synchronní a asynchronní 


Bezplatné online komunikační nástroje oblíbené dětmi  

Tyto aplikace lze používat při dodržení Zákona o zpracování osobních údajů ( č.110/2019 Sb.)  
§ 7 Způsobilost dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů  
Dítě nabývá způsobilosti k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo jemu dovršením patnáctého roku věku. (citace z odkazu )  

Pokud je dítě mladší nebo určitý komunikační nástroj vyžaduje vyšší minimální věk, než udává zákon, musí mít souhlas od zákonného zástupce k používání tohoto nástroje.  


Nástroje pro videokonference 

Během distanční výuky bylo školami používáno mnoho platforem pro videokonference např. 

A mnoho dalších,  které mohou být odsouvány díky sjednocování komunikačních technologií v rámci jednotlivých škol a nahrazováním cloudovými nástroji. 

Google Sheets logo

Porovnání těchto komunikačních platforem
pro videokonference je velmi dobře zpracováno z mnoha hledisek.

  Při používání digitálních technologií pro komunikaci je potřeba je používat efektivně a citlivě nakládat s informacemi. Nesmíme opomenout také na kybernetickou bezpečnost při používání digitálních technologií.

Pro člověka, který chce efektivně komunikovat, existují v dnešní době nástroje, kde je komunikace rychlá a snadná. Proto jako učitelé nemáme mít výmluvu, proč bychom nemohli se svými studenty i kolegy být v kontaktu, při kterém vzájemně a pružně sdílíme důležité informace.  

Řešení mimořádných událostí

Jak mluvit jako učitel s dítětem o smrti blízké osoby

Žák může na smrt blízké osoby reagovat různě a proto je důležité vědět, jak učitel má s daným žákem o této situaci mluvit, jak mu vše srozumitelně vysvětlit s ohledem na jeho věk a na situaci, ve které se nachází. Dále je třeba mít přehled na koho se může učitel obrátit, jakým způsobem komunikovat s rodinou, třídním kolektivem. Článek Jak mluvit s dítětem o smrti blízké osoby jako učitelé doporučuje rady při komunikaci s dítětem, rodiči či spolužáky a dále doporučuje publikace a odkazy s inspirací, jak pomoci v této nastalé situaci.

Poradna VIGVAM, z.ú.
Poradna Vigvam je nezisková organizace, která se snaží vytvořit funkční systém podpory pro děti i dospělé, kteří prožívají ztrátu člověka. Pomáhá vyrovnat se s úmrtím blízkého člověka a brát smrt jako běžnou součást života.

Pro pozůstalé organizuje krizové terapie, podpůrné skupiny pro děti a podpůrné skupiny pro dospělé.

Školám nábízí metodika a filmy, intervenci pro třídy a kurzy pro učitele.


První pomoc

Dopravní výchova