Menu

Tvorba digitálního obsahu

Tvorba digitálního obsahu

Digitální obsah aktivizuje společnost v digitálním světě. Publikovaný text obohacený o obrázek, video nebo animaci upoutá větší pozornost. Učitel vede žáky k vytváření a úpravě digitálního obsahu v různých formátech.

Co je to digitální obsah a jak s ním pracovat?

Toto digitální vzdělávání je přiblížením digitálního obsahu v běžném životě. Prostřednictvím digitálních prostředků může žák propojovat nové informace, musí ověřovat s dosavadními a prezentovat je v různých formátech. 

Jak si ověřovat informace na internetu?

Video ukazuje, že je nutné si ověřovat informace, zdroje informací a původ fotografií. Dále doporučuje webové stránky, kde si lze ověřit hoax, dezinfomaci, fake news a nepravdivé zprávy.

Prezentace

iSlide

iSlide je aplikace pro tvorbu prezentací obdobných jako v PowerPointu s velkou nabídkou knihovny šablon, diagramů nebo ikon.

Prezi

Prezi je platforma pro vytváření poutavých prezentací. Návodné video uživatele seznámí s prostředím Prezi, jak v něm pracovat, vytvořit si účet a sdílet hotovou prezentaci. 

Microsoft Sway

Microsoft Sway je aplikací Microsoft Office a slouží pro tvorbu prezentací a interaktivních materiálů.  

Canva

Canva je aplikace na úpravu grafiky, videí a tvorbu prezentací. Ve videu je i popsáno samotné prezentování včetně záznamu prezentování.

Mentimeter

Pomocí aplikace Mentimeter lze vytvářet vizuální interaktivní prezentace a kvízy.

PicCollage

PicCollage je aplikace pro mobilní zařízení, ve které lze vytvářet prezentace z fotografií.

Úprava fotek

Úprava fotek a obrázků, které se rozmluví

10 nejlepších aplikací pro focení iPhonem

Autor videa představuje 10 nejlepších aplikací pro fotografování iPhonem a úpravu fotek v aplikacích Ligtroom, Snapseed, Polarr, AfterLight, Manual, Focos, VSCO, Halide, RAW+.

Webinář o úpravě fotek na mobilních zařízení

Webinář je věnovaný fotkám a jejich úpravám na mobilních zařízení. Autoři webináře seznamují s aplikacemi PhotoSpeak, Halftone 2, CatterPix, PicCollage, Snapseed, Instashake.

Úprava videí

Autorská práva a licence jsou pro žáky náročná témata, která nejsou často zmiňována v základním školství, ale žáci by o nich měly mít v podvědomí. Na 2.st. ZŠ by žáci měli být s autorským zákonem seznámeni alespoň rámcově a orientačně.

Webinář je zaměřen na praktické tipy a náměty, jak v hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠ nenásilnou formou vést žáky k osvojení základních pojmů autorského práva a licence, na jejichž základě mají dokázat vytvořit plnohodnotnou citaci v rámci autorského zákona.  

Na webová stránce Citace.com si po registraci si žák vytvoří citaci pro tištěný nebo elektronický dokument. 

Distanční výuka nám učitelům velice pomohla k rozvoji digitálních kompetencí u žáků, kteří museli vlastně okamžitě začít používat s digitálními technologiemi pro komunikaci, spolupráci a tvořit a sdílet digitální obsahy v různých formátech. Využijme jejich potenciálu k rozvoji digitální gramotnosti, osvojování digitálních kompetencí a používání digitálních technologií v procesu výuky vhodnou motivací a nabídkou nových digitálních technologií.