Menu

Digitální hodnocení

Možnost rychlé komunikace jak s žáky, rodiči, tak také s pedagogickým týmem je klíčovou součástí dobré výuky

Digitální hodnocení

Pilíř Digitální hodnocení se skládá ze tří podpilířů.
První podpilíř Strategie hodnocení  je věnován sumativnímu a formativnímu hodnocení a online nástrojům, díky kterým toto hodnocení lze provádět. Učitel v tomto podpilíři nalezne platformy pro poskytování zpětné vazby. Dále zde jsou odkazy na další inspirativní zdroje pro hodnocení žáků – cizinců, žáků se specifickými poruchami nebo s lehkým mentálním postižením.

V podpilíři Analýza výukových výsledků  je nabídka digitálních technologií, jež dokážou generovat velké množství dat, která poukazují na žákův pokrok nebo stagnaci. 

V podpilíři Zpětná vazba a plánování  jsou popsány druhy zpětné vazby, z níž je nejdůležitější pro žáka okamžitá, kterou lze zprostředkovat pomocí online platforem. Dále jsou zde odkazy a návodná videa pro online hlasovací nástroje. 

Názorné zobrazení pedagogických kompetencí učitelů v pilíři Digitální hodnocení