Menu

Hodnotové vzdělávání se prolíná do didaktických postupů a forem výuky, jehož cílem je co nejvíce zapojit žáky v jakémkoli vyučovacím předmětu. Pedagogům pomáhá stát se průvodcem žáků v daných hodinách.