Menu

Letní škola historie

2. 6. 2021
Jana Slabá Janoutová

Letní škola historie se koná začátkem letních prázdnin 1. až 5.července 2021 v budově Pedagogické fakulty UK, ul. M. Rettigové 4, Praha 1. Je určena učitelům dějepisu a občanské výchovy i dalších společenskovědních předmětů. Je zaměřena na historii a výuku dějepisu.