Menu

Hejného metoda – nabídka seminářů

30. 9. 2021
Jana Slabá Janoutová

Cílem Hejného metody je rozvoj matematické gramotnosti žáků a studentů všech typů škol prostřednictvím šíření metody vyučování matematiky orientované na budování mentálních schémat. Další podrobnosti zde