Menu

Centrum robotiky (CR) v Plzni

11. 5. 2021
Jana Slabá Janoutová

Centrum robotiky (CR) v Plzni je místem vzdělávání, podpory a volnočasových aktivit v oblasti digitálních technologií. Nabízí kroužky a aktivity pro děti, kurzy pro seniory, vzdělávací semináře pro pedagogy, programy pro třídy ZŠ a MŠ.

Nabídka vzdělávání pro pedagogy

Nabídka příměstských táborů