Menu

Panelová diskuze: Základkou to nekončí – pokračujme na střední! Jak se staví učitelé, odborníci, ministerstvo k žákům s OMJ (odlišným mateřským jazykem). Kolik mladých lidí s s OMJ na SŠ studuje, kolik jich ze vzdělávání vypadne, nebo kolik se jich na SŠ vůbec nedostane? to ude předmětem panelové diskuze.

19. 5. 2021 14.00 – 17.00 online – platforma ZOOM