Menu

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů

Datum / čas –    24.09.2021-20.05.2023 pátek a sobota 09:00-16:00

Místo konání –  Tábor

Cílové skupiny – školní metodik prevence